ΕΟΦ : Ανάκληση όλων των παρτίδων του προϊόντος Beacon Tip Angiographic Catheters

BEACONΟ Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αποφάσισε σήμερα την ανάκληση όλων των αναγραφομένων κωδικών του ιατροτεχνολογικού προϊόντος Beacon Tip Angiographic Catheters, σε συνημμένο πίνακα, λόγω αποδόμησης του πολυμερούς του άκρου του καθετήρα με αποτέλεσμα την διάρρηξη ή αποκόλληση του από τον καθετήρα. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η κατασκευάστρια εταιρεία COOK Incorporated.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις