Φρένο; Στα μαθήματα ευαισθητοποίησης για την Ανακύκλωση;

Με ανακοίνωση της ο Σύλλογος Εκπαίδευτικών ΠΕ Αμαρούσίου, καλεί το Υπουργείο Παιδείας για την νομιμότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου, προκειμένου η ιδιωτική εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε να προχωρήσει σε εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης των μαθητών για την ανακύκλωση, ταυτόχρονα καλεί τα μέλη της εκπαιδευτικούς να μην δεχθούν  την εφαρμογή τέτοιων εκπαιδευτικών μαθημάτων χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση των μαθητών στην Ανακύκλωση του Δήμου Αμαρουσίου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου στη συνεδρίαση της 3 – 10 – 2017 με  εισήγηση της Δημοτικής Αρχής Αμαρουσίου αποφάσισε να συνεργαστεί με την ιδιωτική εταιρία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον τομέα της  ανακύκλωσης, με σκοπό την «προώθηση και ενίσχυση της ανακύκλωσης ιδίως σε μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας».

Θεωρώντας ότι η εμπλοκή οποιασδήποτε ιδιωτικής εταιρίας στην εκστρατεία για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα της ανακύκλωσης και της διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή εισάγει ουσιαστικά και προετοιμάζει την κοινωνία στην ιδέα της ιδιωτικοποίησης συνολικά της διαχείρισης των απορριμμάτων και μάλιστα από την προσχολική ηλικία καλούμε το Δήμο Αμαρουσίου να επανεξετάσει την απόφασή του αυτή.

Άλλωστε το αποτέλεσμα αυτής της καμπάνιας θα αποφέρει στην ίδια την εταιρεία μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πάγια παιδαγωγική και δημοκρατική αντίληψή των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί το σχολείο να μετατρέπεται σε χώρο προώθησης οικονομικών συμφερόντων.

Καλούμε το ΥΠΠΕΘ να εξετάσει τη νομιμότητα της απόφασης και να μην επιτρέψει τα δημόσια σχολεία να γίνουν χώρος ανταγωνισμού ιδιωτικών
συμφερόντων.

Καλούμε τις/τους συναδέλφους – μέλη του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου να μην δέχονται την εφαρμογή και λειτουργία τέτοιου είδους εκπαιδευτικών
προγραμμάτων από όπου κι αν προέρχονται χωρίς την εξασφάλιση έγκρισης – άδειας για την εφαρμογή τους από το ΥΠΠΕΘ.

Η  ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην ανακύκλωση, κομβικό σημείο για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και  την προστασία του περιβάλλοντος,
είναι πράξη δημόσιου συμφέροντος και η όποια εκπαιδευτική δράση γίνεται μέσα στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία σχετική με αυτήν (την ανακύκλωση) οφείλει να έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και να μην αποτελεί απλά πρόταση επιχειρηματικής δράσης των Δήμων, οι οποίοι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα σε ότι αφορά το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (αναλυτικά προγράμματα – εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.), αλλά και επί των εργασιακών ζητημάτων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπ/σης.»

Το αρχείο της ανακοίνωσης εδώ:Σύλ.-Εκπ.-Π.-Ε.-Αμαρουσίου-για-πρόγραμμα-ανακύκλωσης-του-Δήμου-Αμαρουσίου

Πρόσφατες δημοσιεύσεις