Κοινή επιστολή των αντιδημάρχων Γαρδέλη & Κοκκάλη προς την Περιφέρεια Αττικής για τον καθαρισμό των ρεμάτων

Προ των βαρύτατων ευθυνών της για τον μη καθαρισμό των ρεμάτων που διέρχονται από το Δήμο Αμαρουσίου, θέτουν την Περιφέρεια Αττικής με νεώτερο έγγραφο οι Αντιδήμαρχοι Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κ. Επαμεινώνδας Γαρδέλης και Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Βασίλης Κόκκαλης.

 Η αποκλειστικά αρμόδια για τον καθαρισμό των ρεμάτων Περιφέρεια Αττικής ουδέν έχει πράξει έως και σήμερα, παρά το γεγονός ότι από  30/11/2017 ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Κόκκαλης εγγράφως είχε ενημερώσει τη Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας για τη συσσώρευση φερτών και λοιπών υλικών στην κοίτη των ρεμάτων που εμποδίζουν τη φυσική ροή των υδάτων, με συνέπεια να ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο σοβαρό αυτό ζήτημα του καθαρισμού των ρεμάτων, επανέρχονται με νεώτερο έγγραφο οι  Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γαρδέλης και Κόκκαλης, που αφού απαριθμούν μία σειρά από σοβαρούς λόγους που κρίνεται αναγκαίος και απαραίτητος ο άμεσος καθαρισμός των ρεμάτων, καλούν την Περιφέρεια να παρέμβει, καθιστώντας της υπεύθυνη για ότι ήθελε συμβεί.

Παράλληλα, επαναλαμβάνουν τη διάθεση για συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το πρόβλημα και να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.

Δείτε τα επίσημα έγγραφα :

  1. Καθαρισμός Ρεμάτων
  2. Καθαρισμός Ρεμάτων – 15-12-2017

Πρόσφατες δημοσιεύσεις