Με την πιστοποίηση της παιδικής χαράς της Φραγκοκλησιάς, 39 παιδικές χαρές έχουν πιστοποιηθεί στο Δήμο Αμαρουσίου

Πιστοποίηση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία έλαβε και η παιδική χαρά στην οδό Φραγκοκλησιάς, μετά τις απαραίτητες ενέργειες (μετατόπιση οργάνων), ώστε να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την λήψη του σχετικού πιστοποιητικού.

Ο Δήμος Αμαρουσίου επιδιώκοντας να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τα παιδιά  την ώρα του παιχνιδιού, παρακολουθεί, επιβλέπει και συντηρεί τις παιδικές χαρές της πόλης, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας που προβλέπει η νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής έχει έως σήμερα πετύχει να έχουν πιστοποιηθεί 39 παιδικές χαρές στις γειτονιές της πόλης, ενώ ανάλογη προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη για την πιστοποίηση και της παιδικής χαράς στα Καρπάθικα. Μετά από αυτό, όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου Αμαρουσίου, 40 στον αριθμό, θα έχουν πιστοποιηθεί.

Η πιστοποίηση αφορά τη διάταξη των οργάνων στο χώρο, τη σωστή τοποθέτηση των επιμέρους στοιχείων των οργάνων κ.α.

Η συνεργασία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου με τον πιστοποιητικό φορέα συνεχίζεται και μετά την πιστοποίηση, με τακτικούς ελέγχους στις παιδικές χαρές, ώστε κάθε χρόνο να εξασφαλίζεται η επικαιροποίηση της πιστοποίησης.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις