Απαγορεύεται πλέον η στάση και η στάθμεση επί της Χρ. Τραπεζούντος από την Λεωφ. Δημοκρατίας έως την οδό Μεσσήνης

Τη απαγόρευση  της στάσης και στάθμευσης επί της διαδημοτικής οδού Χρ. Τραπεζούντος από την Λεωφ. Δημοκρατίας έως την οδό Μεσσήνης αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δήμου Αμαρουσίου  στην συνεδρίασή της στις 22 Ιουνίου 2018. Οι λόγοι που επέβαλαν την απόφαση αυτή είναι: Η παράνομη στάθμευση επί του οδοστρώματος της οδού Χρ. Τραπεζούντος από την με την Λεωφ. Δημοκρατίας έως την οδό Μεσσήνης εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας της οδού. Το ισοζύγιο στάθμευσης δεν απαιτείται διότι οι διαστάσεις της διατομής της οδού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επαρκούν για τα πλάτη των λωρίδων κυκλοφορίας και…

Περισσότερα